Giám sát công tác thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình tại huyện Tam Đảo

08:08 | 10/08/2021
|

Ngày 10/8, tại huyện Tam Đảo, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức giám sát thực hiện Khoản 1, khoản 3 , Điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình theo Nghị quyết số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội.


Ngày 10/8, tại huyện Tam Đảo, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức giám sát thực hiện Khoản 1, khoản 3 , Điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình theo Nghị quyết số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội.

Chủ tịch LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung kết luận buổi giám sát

Sau 5 năm triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình trên địa bàn huyện Tam Đảo có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2015, toàn huyện có 83,9% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đến năm 2020 đạt 92,6%. Tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện đã có xu hướng giảm dần. Theo điều tra, năm 2015, có 69 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2020 giảm còn 15 vụ.

Để có được kết quả đó, các ngành chức năng trên địa bàn huyện đã xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững… phù hợp với thực tế và nguyện vọng của nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 78 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trong đó có hơn 30 CLB văn hóa văn nghệ lồng ghép gắn với CLB về gia đình hạnh phúc, tập trung tại Hợp Châu, Đạo Trù, Bồ Lý…

Theo kết quả đánh giá hằng năm, có 95% hộ gia đình chấp hành tốt quy ước, hương ước của địa phương. Từ đó, góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Hôn nhân và Gia đình, đến nay, 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập 9 đường dây nóng và 19 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. Đồng thời, trên địa bàn huyện có 103 tổ hòa giải với 555 hòa giải viên, từ năm 2015 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải các vụ liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình là 115 vụ, hòa giải thành công là 85 vụ.

Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi, do đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế; công tác giáo dục đạo đức trong từng gia đình còn chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí nhiều địa phương còn coi nhẹ và chưa thấy hết được ý nghĩa, vị trí, vai trò của gia đình trong cộng đồng…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Tam Đảo đạt được trong thực hiện Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Đồng chí đề nghị, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, thị trấn trong việc giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác hòa giải theo quy định Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình...

Tin, ảnh: Minh Thu