Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI

07:12 | 02/12/2019
|

Ngày 2/12/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; 

Ngày 2/12/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận hội nghị Ảnh Nguyễn Lượng

Những năm qua, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các DN hoạt động trong ngành, nghề nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh; chủ yếu là quy mô nhỏ, hình thức sản xuất nông nghiệp vẫn tập trung ở các hộ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Vì vậy, việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 được đánh giá là thực sự cần thiết, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các DN mạnh dạn đầu tư, triển khai các dự án nông nghiệp, nông thôn phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo cần rà soát lại quy hoạch và điều chỉnh kế hoạch cụ thể của từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chăn nuôi; sản xuất rau an toàn. Đồng thời làm rõ các cơ sở, căn cứ để đưa ra mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của các DN, các địa phương; tính khả thi của các dự án đầu tư...

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, năm 2019, công tác quản lý đầu tư công được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo điều hành, cập nhật thông tin và kịp thời triển khai các chỉ đạo của cấp trên nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó tập trung vào việc thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết tháng 10/2019, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10/2019 đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng (bằng 59,4% KH). Ước thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết năm 2019 đạt trên 5,1 nghìn tỷ đồng (bằng 90,3% KH giao sau điều chỉnh trong năm).

Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm là do trong quá trình triển khai có nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Bên cạnh đó, trong năm 2019, một số nguồn vốn được bổ sung cho các dự án. Vì vậy, dự kiến số vốn KH đầu tư công năm 2019 không giải ngân hết. Một số công trình, dự án được chuyển nguồn sang thanh toán năm 2019. Một số sở, ngành, địa phương không đề xuất phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, dẫn đến phải phân khai, điều chỉnh nhiều lần trong năm...

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc ước thực hiện giải ngân đầu tư công đến hết năm 2019 đạt trên 90% sẽ gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng kiến nghị Sở KH&ĐT cần làm rõ thêm những căn cứ, cơ sở để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, cần có những giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu lập KH, công tác dự báo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định việc xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của tỉnh.

Để Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực sự mang lại hiệu quả cho các DN trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tham mưu, đề xuất cho tỉnh những cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí yêu cầu việc tăng bổ sung vốn đầu tư công cho các huyện, thành phố cần tách riêng để hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch triển khai các dự án liên tục trong năm. Đồng thời, các cấp, các ngành trong tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm.

Việt Sơn