Giao ban báo chí thường kỳ tháng 11 năm 2019

03:11 | 06/11/2019
|

Sáng 6/11/2019, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 11 năm 2019 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh…


Sáng 6/11/2019, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 11 năm 2019 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh... đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Nổi bật là phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII; diễn biến, nội dung Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành tựu xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác bảo vệ môi trường…

Báo Vĩnh Phúc có một số bài viết phân tích sâu về chủ trương, định hướng, giải pháp một số lĩnh vực trong phát triển kinh tế của tỉnh như: Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, cụm công nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng, tuyên truyền về phòng, chống diễn biến hòa bình...

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các Quy định nêu gương của Ban Bí thư, của Bộ Chính trị và của BCH Trung ương...

Các cơ quan báo chí coi trọng phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực xã hội, đẩy lùi tham nhũng, chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội...; kết quả thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020, nhất là việc xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục có các bài viết phản ánh sâu những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường tuyên truyền về các cuộc thi: Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”; Báo chí với chủ đề ”Vĩnh Phúc vững bước đi lên” và trong công tác tuyên truyền cần nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống...

Đỗ Hoàng Hanh