Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

03:11 | 06/11/2019
|

Ngày 6/11/2019, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;


Ngày 6/11/2019, UBND tỉnh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Dương Hà

Theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 9/11 được lấy làmNgày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội. Từ đó đến nay, ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai với nội dung và hình thức phong phú, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Dương Hà

Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 13.000 cuộc tuyên truyền trực tiếp với sự tham gia của hơn 1 triệu lượt người; UBND tỉnh tổ chức được 20 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.... Trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn, đội ngũ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận gần 9.000 vụ việc, trong đó tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật.

Tại lễ mít-tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng, triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, Luật Hòa giải ở cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng kể. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng cụ thể. Việc thực thi pháp luật đảm bảo công bằng, việc điều tra, truy tố, công tố, xét xử, thi hành án đều đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không oan sai, thấu tình, đạt lý. Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày thượng tôn pháp luật được đề cao, thành quy tắc ứng xử phổ biến và quan trọng nhất trong xã hội, người dân ngày càng có niềm tin sâu sắc vào hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật.

Nhân dịp này, 41 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Hoàng Nga