Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thư viện

03:11 | 05/11/2019
|

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 5/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để xem xét dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện; nghe cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.


Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 5/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để xem xét dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện; nghe cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Toàn cảnh phiên họp ngày 5/11/2019 của Quốc hội

Dự án Luật Thư viện đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi tiếp thu, dự thảo Luật Thư viện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này gồm 6 chương, 49 điều với những nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý, gồm: Bố cục của luật, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; khái niệm thư viện; mạng lưới thư viện và một số thư viện cụ thể; thành lập và hoạt động thư viện; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện và người sử dụng thư viện; quản lý nhà nước và một số vấn đề khác.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Thư viện đã bỏ quy định về phân loại thư viện, thiết kế quy định về mạng lưới thư viện làm cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thư viện.

Dự thảo luật cũng bỏ quy định về xếp hạng thư viện nhằm đảm bảo bình đẳng cho tất cả các loại hình thư viện.

Về Thư viện Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Thư viện Quốc hội có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội, có những đặc thù riêng. Trong giai đoạn hiện nay, quy định như dự thảo luật là phù hợp với yêu cầu và tổ chức, hoạt động của Thư viện Quốc hội.

Trước đó, sáng 5/11/2019, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về các báo cáo liên quan đến công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng.

Tin, ảnh Linh Duy