Xử lý 2 hộ vi phạm Luật Đất đai ở xã Đại Đồng

06:09 | 11/09/2019
|

Ngày 11/9/2019, được sự chỉ đạo của Tổ chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai huyện Vĩnh Tường, xã Đại Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý 2 hộ vi phạm Luật Đất đai là hộ ông Bùi Văn Bình và ông Nguyễn Văn Huy đã tự ý đổ đất, xây tường bao trên hơn 1.100 m2 đất nông nghiệp tại khu Là Đống.


Ngày 11/9/2019, được sự chỉ đạo của Tổ chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai huyện Vĩnh Tường, xã Đại Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý 2 hộ vi phạm Luật Đất đai là hộ ông Bùi Văn Bình và ông Nguyễn Văn Huy đã tự ý đổ đất, xây tường bao trên hơn 1.100 m2 đất nông nghiệp tại khu Là Đống.

Xã Đại Đồng huy động các lực lượng di chuyển nguyên vật liệu do hộ ông Bùi Văn Bình tập kết để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại khu Là Đống

Khi phát hiện 2 hộ này đổ đất trên đất nông nghiệp (hộ ông Bình vi phạm năm 2018, hộ ông Huy vi phạm đầu năm 2019), xã Đại Đồng đã huy động lực lượng xử lý tức thì, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình múc bỏ toàn bộ lượng đất đỏ đổ trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng 2 hộ này vẫn tiếp tục tái phạm.

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Bùi Văn Cơ cho biết trên địa bàn xã hiện còn hơn 600 trường hợp vi phạm Luật Đất đai, trong đó, 244 trường hợp vi phạm trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực và hơn 360 trường hợp vi phạm sau khi luật có hiệu lực.

Thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai từ ngày 25/6 - 31/12/2019, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu từ nay đến 31/12 sẽ xử lý xong 159 trường hợp vi phạm Luật Đất đai; riêng trong tháng 9/2019 xã sẽ xử lý dứt điểm 9 trường hợp tự ý đổ đất, xây tường bao trên đất nông nghiệp.

Tin, ảnh Thúy Hường