Cấm người và phương tiện qua cầu Bì La từ ngày 10/9 đến 30/9

03:09 | 09/09/2019
|

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình mở rộng cầu Bì La bắc qua sông Phó Đáy trên Đường tỉnh 306. Theo Quyết định số 2186, ngày 6/9/2019, UBND tỉnh phê duyệt phương án phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ thi công hợp khối công trình mở rộng cầu Bì La. 

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình mở rộng cầu Bì La bắc qua sông Phó Đáy trên Đường tỉnh 306. Theo Quyết định số 2186, ngày 6/9/2019, UBND tỉnh phê duyệt phương án phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ thi công hợp khối công trình mở rộng cầu Bì La. Trong thời gian thi công (từ ngày 10/9 đến 30/9/2019) cấm toàn bộ người và phương tiện tham gia giao thông trên cầu này cả hai chiều. Các phương tiện từ phía Tam Dương đi Lập Thạch và ngược lại sẽ đi qua cầu Liễn Sơn và cầu Bến Gạo trên Đường tỉnh 305. UBND tỉnh cũng giao chủ đầu tư triển khai phân luồng giao thông và chỉ đạo nhà thầu thi công, các đơn liên quan bố trí đầy đủ barie, rào chắn và biển báo hiệu hướng dẫn người tham gia giao thông, đặc biệt những vị trí đổi hướng giao thông; thông báo rộng rãi để nhân dân và doanh nghiệp vận tải biết. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình phân luồng giao thông. Công an tỉnh, Công an các huyện Tam Dương, Lập Thạch chỉ đạo lực lượng hướng dẫn giao thông để thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực...

N.P