Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo

03:09 | 09/09/2019
|

Sáng 9/9/2019, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đối với Thanh tra tỉnh. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.


Sáng 9/9/2019, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đối với Thanh tra tỉnh. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh Dương Hà

Thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết KNTC của công dân giai đoạn từ 2017 - 2019, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân; kịp thời nắm tình hình, theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết KNTC theo luật định ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận trong giải quyết KNTC.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, từ ngày 1/1/2017 đến 31/7/2019, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp hơn 15.000 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý hơn 9.300 đơn thư các loại, trong đó, tỷ lệ giải quyết đơn thư KNTC đủ điều kiện đạt 83,9%. Nội dung công dân KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, chế độ chính sách…

Thông qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi về kinh tế 97 triệu đồng; hơn 1.600m2 đất; hỗ trợ và trả lại cho công dân hơn 400m2 đất.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; hạn chế trong quá trình tiếp nhận và phân loại đơn thư ở cấp cơ sở cũng như nguyên nhân, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tích cực xem xét giải quyết, đôn đốc giải quyết 51 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài...

Thu Nhàn