Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

03:09 | 06/09/2019
|

Sáng 6/9/2019, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Sáng 6/9/2019, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh Dương Hà

Hội Luật gia tỉnh hiện có hơn 600 hội viên, hoạt động ở 13 chi hội và huyện hội, 1 trung tâm tư vấn pháp luật và Văn phòng hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh. Trong 5 năm qua, Hội đã tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp 2013, hơn 50 dự án luật; xây dựng, rà soát hàng trăm văn bản QPPL trên các lĩnh vực, qua đó phát hiện những bất cập để đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều văn bản đã hết hiệu lực, không phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh Dương Hà

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực như thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, trợ giúp pháp lý lưu động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức gần 400 lớp phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại cơ sở với hơn 35.000 lượt người tham gia; tổ chức 10 đợt tập huấn nâng cao và cập nhật kiến thức pháp luật cho 300 luật gia của các chi hội, huyện hội là báo cáo viên cấp tỉnh, huyện.

Hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý cũng được triển khai tích cực thông qua việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động nghề nghiệp của Trung tâm trợ giúp pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia.

Nhiệm kỳ 2019-2024, với mục tiêu “Phát triển tổ chức, hoạt động hiệu quả, sáng tạo, bền vững”, Hội Luật gia tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Luật gia tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của Hội vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Hoạt động của các tổ chức hội chưa thực sự phát huy vai trò của một hội đặc thù do kinh phí eo hẹp; hiệu quả trong lĩnh vực hòa giải, xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân còn hạn chế...

Nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội; chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng hoạt động cho các hội viên; tăng cường cơ chế phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp được bầu là Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Kim Ngân