300 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước

08:08 | 16/08/2019
|

Ngày 15/7/2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ngày 15/7/2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, từ năm 2019 đến hết năm 2020, ngân sách tỉnh sẽ bố trí 300 tỷ đồng hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng bằng dự toán theo thiết kế mẫu được cấp thẩm quyền phê duyệt để các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước; phần kinh phí còn lại 245 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và các nguồn khác.

Cũng theo Nghị quyết này, từ năm 2019 đến hết năm 2025, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 30%, còn lại 20% là ngân sách cấp xã để nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải tại khu dân cư (như: ao, hồ, đầm, kênh tiêu) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng có dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mai Anh