Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2019

09:07 | 11/07/2019
|

Ngày 10/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Ngày 10/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy. Các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,tham mưu giúp các cấp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển KT–XH của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó, nổi bật là những kết quả về giáo dục – đào tạo; công tác y tế; giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công, công tác giới thiệu việc làm có nhiều chuyển biến tích cực...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong hoạt động chuyên môn của các ngành trong khối khoa giáo như: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhiều nơi chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân; thực trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, đô thị còn nhiều bất cập…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong khối khoa giáo khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

Thanh Tuyền