Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

09:01 | 11/01/2019
|

Sáng 10/1/2019, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Sáng 10/1/2019, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố.

Năm 2018, tình hình KT - XH tiếp tục chuyển biến khả quan đã tác động tích cực đến kết quả thu NSNN năm 2018. Cơ quan thuế các cấp từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc kê khai, quyết liệt xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Công tác quản lý hoàn thuế GTGT, quản lý nợ thuế, nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra thuế tiếp tục được tăng cường.

Nhờ vậy, nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng: Năm 2018, toàn ngành được giao nhiệm vụ thu NSNN hơn 1,070 triệu tỷ đồng, kết quả thu của Tổng cục Thuế đạt gần 1,150 triệu tỷ đồng (vượt 7,2% dự toán, bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương), trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên. 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán, còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là Bình Dương và Đồng Nai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thuế năm 2018 vẫn còn một số khó khăn và hạn chế cần khắc phục, như: Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cơ quan thuế còn có nơi, có lúc chưa thực sự sâu sát, quyết liệt.

Trình độ chuyên môn của một số cán bộ còn hạn chế, chưa nắm bắt kịp tình hình quản lý thuế trong giai đoạn mới, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người nộp thuế. Công tác thanh, kiểm tra thuế mặc dù có những chuyển biến mạnh mẽ về cách thức, phương pháp song ở một số lĩnh vực như chuyển nhượng vốn, bất động sản, thương mại điện tử... chưa thực sự hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiệm vụ thu NSNN đối với sự nghiệp phát triển KT - XH đất nước, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế cả nước trong năm 2018. Đồng chí khẳng định những kết quả thu ngân sách năm 2018 vượt cả ở cấp Trung ương và địa phương đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 (vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là gần 1,170 triệu tỷ đồng), toàn ngành Thuế cần triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu; thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần tăng cường công tác tham mưu sửa đổi những vướng mắc về thủ tục hành chính thuế; rà soát lại các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Từ đó, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế.

Đặc biệt, tăng cường các giải pháp thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác quản lý nội ngành. Đối với việc thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2019, ngành Thuế cần xem xét giao chỉ tiêu tích cực, sát với tình hình thực tế của các địa phương, đề cao tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ công chức trong toàn ngành.

Việt Sơn