Đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực đích thực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

09:01 | 10/01/2019
|

Ngày 9/1/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Ngày 9/1/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thường trực và thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương.

Đồng chí Lê Duy Thành, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo Ban TĐKT (Sở Nội vụ).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương khẳng định: Năm 2018, công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thể chế về TĐKT được tập trung xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên các ngành, lĩnh vực, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước. Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết.

Tại Vĩnh Phúc, công tác TĐKT đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú. Qua đó, động viên cán bộ, nhân dân, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được triển khai hiệu quả; nhiều phong trào thi đua đã được các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương tập trung triển khai đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung vào những khâu khó, việc khó nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cùng với phong trào thi đua thường xuyên còn có nhiều phong trào thi đua hướng vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Nhiều mô hình mới sáng tạo được nhân rộng, nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được khen thưởng.

Để công tác TĐKT năm 2019 đạt hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào thi đua trở thành động lực cách mạng. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ: Kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế chính sách tạo sự đột phá; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương cần phát động phong trào thi đua đặc biệt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng cho các đối tượng, nhất là công nhân, nông dân, người lao động.

Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, tạo động lực phát triển và lan tỏa; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn II; tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng công tác TĐKT, bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất.

Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch, đúng thành tích, có giá trị giáo dục, nêu gương; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ làm công tác TĐKT có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào thi đua trở thành động lực.

Hoàng Nga