Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

09:01 | 10/01/2019
|

Ngày 9/1/2019, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.


 

Ngày 9/1/2019, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các Phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404 phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 32 ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều điểm mới như: Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học; đổi mới cách xây dựng chương trình; căn cứ vào thực tế khảo sát để xây dựng và ban hành chương trình…

Chương trình giáo dục phổ thông mới yêu cầu học sinh phải tích hợp hiệu quả những kiến thức đã học; đồng thời, thông qua hoạt động để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học. Do đó, giáo viên là người tổ chức, định hướng các hoạt động giáo dục.

Chương trình cũng giảm các môn học bắt buộc và giảm các tiết học đối với học sinh; đồng thời, chọn lọc kiến thức thiết thực để dạy; thực hiện dạy học phân hóa và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá kết quả giáo dục, góp phần giảm tải áp lực cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh học tập tích cực, hiệu quả hơn.

Ngoài các môn bắt buộc, chương trình giáo dục phổ thông mới có các môn học mới, cụ thể: Cấp tiểu học có Tin học và Công nghệ; Ngoại ngữ (bắt buộc ở lớp 3, tự chọn ở lớp 1, 2).

Cấp THCS có môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý. Cấp THPT có Âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục kinh tế và pháp luật. Cả 2 cấp THCS, THPT đều có nội dung giáo dục của địa phương. Riêng học sinh THPT được lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được chia thành hai giai đoạn, gồm: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9); giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Lộ trình thực hiện chương trình như sau: Áp dụng thực hiện đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021; lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 – 2022; lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022 – 2023; lớp 4, lớp 8 và lớp 11 từ năm học 2023 – 2024; lớp 5, lớp 9 và lớp 11 từ năm học 2024 – 2025. Thời gian học trong 1 năm học là 35 tuần; các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất với tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành GD&ĐT sẽ tập trung bồi dưỡng, đào tạo giáo viên theo lộ trình giáo dục phổ thông mới. Công tác bồi dưỡng giáo viên được bắt đầu thực hiện từ năm 2019 và thực hiện thường xuyên, liên tục; bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở trung ương, bồi dưỡng đại trà giáo viên ở các địa phương theo phương thức ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo giáo viên dạy các môn học mới theo nhu cầu của từng địa phương.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và sắp xếp lại một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn tiết kiệm của các trường,

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó, có các giải pháp, phương thức để thực hiện chương trình hiệu quả. Các đại biểu cũng đề nghị phải có sơ kết về thực hiện chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, các địa phương đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định sự thành, bại của chương trình, vì vậy, lãnh đạo ngành GD&ĐT các địa phương cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và giảm áp lực cho giáo viên; đồng thời, quan tâm đảm bảo các điều kiện cũng như chế độ, chính sách cho giáo viên, từ đó, tạo động lực cho giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng cũng mong muốn, lãnh đạo các địa phương tích cực trao đổi với Bộ GD&ĐT để tham mưu với Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuệ, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và lãnh đạo các nhà trường cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; đồng thời, tiếp tục rà soát lại quy mô trường lớp, tích cực bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí mua sách giáo khoa; đẩy mạnh truyền thông, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể… để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Minh Hường