Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2

04:12 | 01/12/2020
|

Sáng 1/12, Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2, huyện Vĩnh Tường phối hợp với các lực lượng chức năng và xã Thượng Trưng tiến hành cưỡng chế thu hồi gần 330 m2 đất của hộ ông Bùi Văn Đa (Lý) và ông Lê Văn Giang (Dện) cùng ở đội 7, xã Thượng Trưng do cố tình không chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để dự án được triển khai.

Sáng 1/12, Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2, huyện Vĩnh Tường phối hợp với các lực lượng chức năng và xã Thượng Trưng tiến hành cưỡng chế thu hồi gần 330 m2 đất của hộ ông Bùi Văn Đa (Lý) và ông Lê Văn Giang (Dện) cùng ở đội 7, xã Thượng Trưng do cố tình không chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để dự án được triển khai.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế.

Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2, huyện Vĩnh Tường (địa phận xã Thượng Trưng) đã được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định 1692, ngày 10/11/2016 với tổng số tiền phê duyệt hơn 20,7 tỷ đồng, diện tích gần 95 nghìn m2/258 hộ gia đình, cá nhân.

Đến trước ngày 16/10/2020, còn 16 hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành các quyết định cưỡng chế đối với các hộ này.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan, ban, ngành của huyện, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thượng Trưng tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại, giải thích, làm rõ những kiến nghị, thắc mắc của các hộ có đất thu hồi; gửi thông báo cưỡng chế đến từng hộ và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn dân cư; phát thông báo trên đài truyền thanh của xã 2 lần/ngày.

Đến trước ngày cưỡng chế, chỉ còn hộ ông Bùi Văn Đa (Lý) và ông Lê Văn Giang (Dện) vẫnkhông chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND huyện; không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất theo quy định, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đã thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện, bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Hoàng Tuấn Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Vĩnh Tường cho biết, Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2, huyện Vĩnh Tường (địa phận xã Vĩnh Sơn) hiện còn 4 hộ vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã ban hành các quyết định cưỡng chế; đối thoại, tuyên truyền, nếu các hộ vẫn cố tình chây ỳ, không thực hiện các quyết định của UBND huyện, theo kế hoạch, trước ngày 10/12/2020, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án của huyện sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tin, ảnh: Thúy Hường