Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ động phòng dịch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển toàn diện KT-XH

04:12 | 01/12/2020
|

Sáng 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.


Sáng 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Kế hoạch tài chính 5 năm (2021 - 2025); Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh được thực hiện trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi, tuy nhiên, cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm; bảo đảm chính sách xã hội, an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Năm 2021, tỉnh tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid- 19, tiếp tục duy trì tinh thần “chống dịch như chống giặc”; khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm các chế độ an sinh xã hội...

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội...

Cũng tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.

Cho ý kiến vào các nội dung trên, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đặc biệt là đã đánh giá rõ nét việc thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống Covid- 19 và phát triển kinh tế của tỉnh năm 2020.

Các đại biểu đề nghị, báo cáo cần đánh giá cụ thể những tác động của dịch Covid- 19 đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI và tình hình tăng trưởng tín dụng.

Về nhiệm vụ năm 2021, tỉnh tập trung tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để đón đầu làn sóng đầu tư mới; đảm bảo tính khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng đặt ra năm 2021 từ 8,5 - 9%; chỉ đạo rà soát đánh giá tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là dự án trọng điểm; tăng cường quảng bá thu hút khách du lịch nội địa đến Vĩnh Phúc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương và có đủ căn cứ pháp lý.

Về đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, cần quan tâm tới đầu tư các dự án giao thông tạo ra động lực phát triển kinh tế; phân bổ vốn đầu tư nâng cấp hệ thống trường tiểu học và THCS; cơ sở y tế cấp huyện; các dự án công viên cây xanh tại các đô thị; đánh giá hiệu quả hoạt động của 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành.

Về phân bổ vốn đầu tư công, có phương án phân bổ ngân sách cụ thể đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương; tránh tình trạng giải ngân nguồn vốn chậm và chuyển nguồn cao.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trong báo cáo tập trung phân tích rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt; bổ sung các giải pháp phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ; các dự án đầu tư công nghệ cao; việc giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn; tình hình phát triển kinh tế tập thể.

Về tài chính ngân sách, chỉ đạo các sở, ngành liên quan đánh giá, kiểm tra tiến độ thu, nhất là thu khu vực ngoài quốc doanh; thu đấu giá sử dụng đất; xử lý nợ đọng thuế. Về nhiệm vụ chi, cần có kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Về đầu tư công, cần đảm bảo nguyên tắc bố trí nguồn vốn cho những dự án, đề án đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; ưu tiên hoàn thiện phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phân cấp bố trí nguồn vốn đầu tư có trọng điểm cho các địa phương.

Chủ động làm tốt công tác phân khai, chuẩn bị đầu tư; không bố trí vốn tối đa cho các công trình chưa khởi công; giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư. Các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh...

Bạch Dương