Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc với BCĐ diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô

08:11 | 09/11/2018
|

Sáng 8/11/2018, tại UBND xã Đồng Quế (Sông Lô), đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018 có buổi làm việc với các thành viên BCĐ diễn tập và Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Đảng ủy, UBND xã Đồng Quế.


Sáng 8/11/2018, tại UBND xã Đồng Quế (Sông Lô), đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018 có buổi làm việc với các thành viên BCĐ diễn tập và Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Đảng ủy, UBND xã Đồng Quế.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị phòng, chống cháy rừng huyện Sông Lô năm 2018. Ảnh: Trường Khanh

Các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo về vị trí khu vực, địa điểm lựa chọn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng tại khu vực núi Sáng, thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế và cách thức tổ chức, phương án xử lý khi các tình huống cháy xảy ra. Qua nắm bắt thực tế, thành viên BCĐ đều cơ bản nhất trí với kế hoạch dự thảo, địa điểm, cách thức tổ chức và phương án xử lý tình huống.

Tuy nhiên, các thành viên BCĐ làm rõ thêm một số nội dung kế hoạch kịch bản, phương án, các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ diễn tập như: Quá trình tổ chức diễn tập phải sát thực tế; vị trí khu vực diễn tập phải đảm bảo an toàn, có đường ranh, vành đai, tạo khoảng cách với khu vực rừng bên cạnh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập nhất trí với dự thảo kế hoạch. Để làm tốt công tác diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn, trước tiên, các đơn vị phải làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập.

Thành viên BCĐ và Tổ đạo diễn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị tham gia diễn tập thực hiện đúng ý định diễn tập của BCĐ. Việc chỉ đạo tổ chức diễn tập phải sát với thực tế của đơn vị và địa phương, vận dụng giữa lý thuyết với thực tế. Tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đối với Bộ CHQS tỉnh, cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan thường trực trung tâm hiệp đồng BCĐ diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập; chuẩn bị cho BCĐ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch điều hành diễn tập, thành lập tổ diễn tập; phối hợp với một số đơn vị trong xây dựng hoàn thiện kế hoạch diễn tập, xây dựng phương án đảm bảo công tác diễn tập, ứng phó sự cố cháy rừng đạt hiệu quả cao; tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong, sau diễn tập.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn khung tập, chuẩn bị lực lượng tham gia diễn tập. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn phòng Tài chính huyện Sông Lô làm dự toán cho diễn tập…

Thanh Tuyền