Ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kiến trúc và Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

08:11 | 09/11/2018
|

Ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kiến trúc và Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại tổ số 13 gồm 4 đoàn Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tĩnh và Đắk Nông.


Ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kiến trúc và Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại tổ số 13 gồm 4 đoàn Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tĩnh và Đắk Nông.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 13 chủ trì buổi thảo luận.

Tham gia ý kiến vào Dự án Luật Kiến trúc, đại biểu Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh để đáp ứng và phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, ban soạn thảo dự án luật cần xem xét để từ ngữ ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu hơn;các đối tượng áp dụng cũng cần được quy định rõ ràng hơn; một số thuật ngữ trong dự án luật cần được giải thích, làm rõ hơn…

Đại biểu Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam, ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Linh Duy (t.h)