Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Yên Nội, xã Văn Tiến

08:11 | 09/11/2018
|

Ngày 8/11/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Yên Lạc đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Yên Nội (xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc) nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).


Ngày 8/11/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Yên Lạc đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Yên Nội (xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc) nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Yên Nội, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc. Ảnh: Nguyễn Lượng

Thôn Yên Nội có 367 hộ với gần 1.970 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết,tham gia phát triển kinh tế, nhân dân thôn Yên Nội tích cực học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại năng suất, hiệu quả cao. Trên địa bàn thôn đã phát triển được nhiều ngành nghề đa dạng,góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đời sống nhân dân trong thôn từng bước ổn định; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,72%.

Nhân dân và cán bộ, đảng viên thôn Yên Nội luôn đoàn kết một lòng, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh thực hiện tốt các quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội. Năm 2018, toàn thôn có hơn 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó, có 124 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, nhân dân thôn Yên Nội đã đạt được. Đồng chí mong muốn, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Văn Tiến, Ban công tác Mặt trận thôn Yên Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đạt nhiều kết quả cao hơn trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên và Ban công tác Mặt trận thôn Yên Nội phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước khu dân cư. Nhân dân thôn Yên Nội cần tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Quỳnh Hương