Nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu từ khu vực miền núi

07:11 | 06/11/2020
|

Tính đến hết 31/10/2020, tổng thu NSNN trên địa bàn do Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch quản lý đạt 208 tỷ đồng, vượt 72% kế hoạch năm; trong đó, thuế ngoài quốc doanh thu được gần 20 tỷ đồng. 

Tính đến hết 31/10/2020, tổng thu NSNN trên địa bàn do Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch quản lý đạt 208 tỷ đồng, vượt 72% kế hoạch năm; trong đó, thuế ngoài quốc doanh thu được gần 20 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020 và những năm tiếp theo, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cải cách hành chính… việc nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn miền núi được xem là mục tiêu, cũng là giải pháp hữu hiệu của ngành thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.Ảnh: Trường Khanh

Tháng 3/2020, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các Chi cục thuế (CCT) thành CCT khu vực, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã thực hiện sáp nhập 8 CCT để thành lập 4 CCT khu vực. Theo đó, CCT 2 huyện miền núi là Lập Thạch và Sông Lô được sáp nhập thành CCT khu vực Lập Thạch.

Năm 2020, Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch được Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 142 tỷ đồng, trong đó, thuế ngoài quốc doanh là 33 tỷ đồng (chiếm 23% tổng thu ngân sách), riêng chỉ tiêu thu thuế đối với hộ kinh doanh là 4,4 tỷ đồng (chiếm 3% chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh).

Theo ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch: Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, hoạt động SXKD trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách, đặc biệt đối đối với lĩnh vực thu thuế ngoài quốc doanh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo chủ trương của tỉnh, chi cục chủ động tổ chức đánh giá những thuận lợi, khó khăn đối với công tác thu thuế trên địa bàn, bám sát tình hình thực tế để đưa ra biện pháp thu thuế phù hợp đối với từng tổ chức, cá nhân nộp thuế theo thời gian quy định, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường số thu cho NSNN.

Để nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu, đối với người nộp thuế mua hóa đơn theo từng lần phát sinh, chi cục chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra tính đúng, đủ, hợp lệ của hồ sơ người nộp thuế.

Hồ sơ đủ điều kiện sẽ nhanh chóng được chuyển sang bộ phận tính và áp thuế theo ngành hàng, nội dung kinh doanh.

Hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ được cán bộ chuyên môn thông báo ngay khi có kết quả và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung theo quy định.

Đảm bảo công tác lập bộ thuế chính xác, sát với tình hình kinh doanh thực tế, hàng năm, Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch chỉ đạo đội thuế liên xã phát tờ kê khai định kỳ cho người nộp thuế kê khai doanh số.

Đồng thời, lấy doanh thu sử dụng hóa đơn của hộ trong năm làm căn cứ để hiệp thương với hộ kinh doanh, từ đó điều chỉnh doanh thu khoán thuế của hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn sát với tình hình kinh doanh thực tế, từ đó điều chỉnh thuế của các hộ không sử dụng hóa đơn nhưng có cùng quy mô, ngành nghề, địa điểm kinh doanh phù hợp.

Nhận thức rõ việc sử dụng hóa đơn của các hộ kinh doanh có khả năng tiềm ẩn rủi ro, chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân, đặc biệt là hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn về quy trình quản lý, sử dụng hóa đơn theo quy định.

Trong đó lưu ý về các vấn đề dễ nảy sinh sai phạm của người nộp thuế như: Bảo quản và sử dụng hóa đơn; viết hóa đơn kèm theo hợp đồng kinh tế; hóa đơn mua hàng đầu vào, thời gian kê khai thực hiện…

Chi cục thực hiện thông báo số thuế dự kiến điều chỉnh năm tới đảm bảo công khai, minh bạch giữa các hộ sát với tình hình kinh doanh; yêu cầu cán bộ chuyên môn quyết toán hóa đơn theo đúng quy trình, nghiệp vụ và yêu cầu người nộp thuế sử dụng hóa đơn thực hiện theo Thông tư 39/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính; đồng thời, phối hợp chẽ giữa bộ phận một cửa của chi cục với Đội thuế liên xã trong quản lý, đôn đốc thực hiện kê khai, điều chỉnh doanh số khoán đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn trên địa bàn.

Từ thực tế công tác thu thuế hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn trên địa bàn miền núi, để nuôi dưỡng và đảm bảo các nguồn thu, trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch tiếp tục tập trung giám sát, nắm bắt kịp thời sự biến động của thị trường, sức tiêu thụ hàng hóa của từng ngành hàng để điều chỉnh số thuế phù hợp với từng đối tượng người nộp thuế sử dụng hóa đơn.

Tăng cường kiểm tra, xác minh đối với các hộ sử dụng hóa đơn, các tổ chức cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh đã xin dừng hoạt động nhưng vẫn viết hóa đơn bán hàng nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế để xử lý nghiêm theo quy định.

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của đội thuế liên xã, góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng hóa đơn của các hộ kinh doanh đi vào nền nếp, phấn đấu hết năm 2020 đạt và vượt mọi chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Sơn