Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại huyện Vĩnh Tường và huyện Tam Đảo

08:10 | 10/10/2018
|

Ngày 9/10/2018, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh do đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và huyện Tam Đảo.


Ngày 9/10/2018, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh do đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và huyện Tam Đảo.

Cùng dự buổi giám sát, có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế, BHXH tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo.

Đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo chủ trì buổi giám sát tại BHXH huyện Tam Đảo. Ảnh: Dương Chung

Tại huyện Vĩnh Tường, Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện giám sát đối với Trung tâm y tế và BHXH huyện. Những năm qua, BHXH Vĩnh Tường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, quyền lợi được hưởng khi đi KCB BHYT. BHXH huyện tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn; chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ; thực hiện chi trả nhanh chóng, kịp thời chi phí KCB BHYT…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn huyện tăng từ hơn 138 nghìn người năm 2015 (71%) lên hơn 174 nghìn người năm 2016 (85,3%); số thu BHYT trên địa bàn trong 3 năm (2015 - 2017) đạt gần 189 tỷ đồng…

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, đơn vị đã tích cực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện, trung tâm có 25 khoa, phòng chức năng, với hơn 210 cán bộ, viên chức, trong đó, có 63 bác sĩ.

Trung tâm đã thực hiện được 7.807 kỹ thuật, đạt 174,7% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng III, đạt 48,78% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng II. Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao đã được triển khai tại trung tâm như: Chụp CT Scaner, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi…

Tại tuyến xã,toàn huyện có 29 trạm y tế với tổng số 212 cán bộ, bác sĩ; 100% các trạm y tế có bác sĩ. Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ BHYT, đơn vị đã phối hợp với BHXH huyện thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc thanh, quyết toán chi phí KCB; thực hiện đúng quy định việc đấu thầu thuốc; niêm yết giá dịch vụ kỹ thuật… Từ năm 2015 - 2017, trung tâm có hơn 578 nghìn lượt người KCB BHYT, với tổng số tiền chi trả hơn 140 tỷ đồng.

Tại huyện Tam Đảo, Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát đối với BHXH huyện và Trung tâm y tế huyện. Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc thực hiện chính sách pháp luật về KCB BHYT trên địa bàn huyện Tam Đảo trong giai đoạn 2015 - 2017 đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Năm 2017, trên địa bàn huyện có hơn 67 nghìn người tham gia BHYT, đạt 92,1%; tổng thu BHYT trong 3 năm đạt gần 55 tỷ đồng. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được nâng cao; số lượng bệnh nhân KCB BHYT và số tiền chi cho KCB BHYT tăng qua các năm. Từ năm 2015 - 2017, trên địa bàn huyện có hơn 186 nghìn lượt người KCB BHYT, với tổng số tiền chi trả hơn 54 tỷ đồng.

Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bổ sung nhân lực, thực hiện tốt hơn công tác khám, điều trị cho người bệnh. Bên cạnh đó, BHXH huyện và các cơ sở KCB đã phối hợp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng chế độ BHYT cho bệnh nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân và hạn chế tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT.

Tại buổi giám sát, các đơn vị kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về KCB BHYT hiện nay như: Một số văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về KCB BHYT chưa hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, cần sửa đổi, bổ sung (Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC quy định từ ngày 1/3/2016 giá dịch vụ y tế có kết cấu thêm tiền lương nhưng giá mua thẻ BHYT không tăng, dẫn đến các cơ sở KCB bị vượt quỹ, vượt trần KCB BHYT; thực hiện thông tuyến huyện khiến tỷ lệ KCB BHYT tại tuyến xã, thị trấn giảm đáng kể…); việc thanh,quyết toán chi phí KCB BHYT còn một số khó khăn, thiếu thống nhất giữa đơn vị BHXH và cơ sở KCB; tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình còn thấp; còn tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT…

Các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác KCB BHYT như: Quy trình cấp phát thẻ BHYT; số lượng cơ sở đăng ký KCB BHYT; công tác xã hội hóa trang thiết bị y tế tại các đơn vị KCB và việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT với những thiết bị xã hội hóa; sự chênh lệnh giữa nguồn thu và chi KCB BHYT; tình hình cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân KCB BHYT; công tác phối hợp giữa các cơ sở KCB với cơ quan BHXH trong giải quyết chế độ, quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lưu Đức Long đánh giá cao những nỗ lực của huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo và các đơn vị trong thực hiện chính sách pháp luật về KCB BHYT. Để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; làm tốt công tác thanh, kiểm tra, giám định chi phí KCB, ngăn ngừa trục lợi Quỹ BHYT.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Lê Mơ