Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

05:07 | 12/07/2018
|

Ngày 12/7/2018, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc và bế mạc.


Ngày 12/7/2018, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào các báo cáo và chất vấn một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản...

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình và các nghị quyết về các nội dung: Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 theo thẩm quyền; miễn nhiệm và bầu kiện toàn bổ sung Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết về miễn nhiệm Phó Chủ tịchUBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Hữu Diễn; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoàng Nga