Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

05:07 | 12/07/2018
|

Ngày 12/7/2018, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Trong ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo, đồng thời chất vấn về một số nội dung như: Có cơ chế đặc thù cho các hộ dân kinh doanh dọc đường 302; nâng mức phí VSMT, xây dựng lò đốt rác thải; công tác cán bộ, đề nghị bổ sung công chức trong lĩnh vực địa chính; thủ tục làm bìa đỏ sau giao đất dịch vụ còn chậm, khó khăn; kết quả thực hiện đầu tư công, bồi thường GPMB và đất dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018; tình trạng giao đất trái thẩm quyền...; đồng thời đưa ra những giải pháp khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH và giữ gìn ANQP cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

Sau khi nghe thảo luận và chất vấn của các đại biểu, Thường trực HĐND huyện Yên Lạc đã tiếp thu bổ sung vào mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết, tờ trình về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2018; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; về thành lập đoàn giám sát về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC và đề nghị của công dân; về kết quả giám sát chuyên đề về trình tự, thủ tục, kết quả thanh quyết toán XDCB; về kết quả giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế huyện; Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Xuân Hùng