Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Sông Lô khóa I

04:07 | 11/07/2018
|

Ngày 11/7/2018, HĐND huyện Sông Lô tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Ngày 11/7/2018, HĐND huyện Sông Lô tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Các đồng chí: Trần Công Ngôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Quang Tài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Việt Hưng, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện Sông Lô nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn về việc tiêu thụ nông sản; công nghiệp chế biến tăng trưởng chậm; giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều vướng mắc..., song nhìn chung, 6 tháng đầu năm, tình hình KT- XH của huyện ổn định và phát triển.

Tổng giá trị sản xuất vật chất đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân ước đạt 8,4%; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 468 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện còn gặp nhiều khó khăn; công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới của một số xã chưa quyết liệt; tình hình khai thác cát sỏi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn chậm; việc quản lý về môi trường và giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế...

Thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2018, huyện đã xây dựng nhiều giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, nội chính; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã; tăng cường quản ý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giải quyết việc làm và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Các đại biểu HĐND huyện tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2018; xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân; thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quyết toán thu, chi NSNN ở địa phương: kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân... và thông qua các Tờ trình; trong đó có Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đối với ông Đỗ Ngọc Cơ và xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hồng Chiến