Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tam Dương khóa III

04:07 | 11/07/2018
|

Ngày 11,12/7/2018, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Ngày 11,12/7/2018, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự, có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trà Hương

6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tam Dương đạt khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.991 tỷ đồng, tăng 12,53% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các lĩnh vực đều tăng: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 6,87%; công nghiệp, xây dựng tăng 18,35%; thương mại, dịch vụ tăng 7,93%.

Huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; mở rộng diện tích gieo cấy lúa thuần chất lượng vào sản xuất đạt kết quả tốt, năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay. Kế hoạch đầu tư công năm 2018 được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư XDCB ngay từ đầu năm...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2018 và 2019, trong đó, đảm bảo xã Đồng Tĩnh đạt chuẩn NTM và các tiêu chí huyện NTM năm 2019; rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, giải quyết ngay từ cơ sở các vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; duy trì và phát triển các ngành dịch vụ thương mại, viễn thông, điện lực.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB; tăng cường các biện pháp thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ; tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; hoàn thiện xây dựng các tiêu chí NTM tại 2 xã An Hòa, Hướng Đạo; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng cơ sở vật chất cho trường lớp chuẩn bị năm học mới; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND huyện Tam Dương cho ý kiến vào 14 báo cáo, tờ trình. Ngày mai, 12/7/2018, HĐND huyện sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn; thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nhân dịp này, có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 2012-2017; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2017.

Hoàng Hà