Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018

02:07 | 11/07/2018
|

Ngày 11/7/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Ngày 11/7/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm

Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có nhiều đổi mới và hiệu quả. Theo đó, ngành Y tế đã chủ động theo dõi giám sát tình hình các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các kỹ thuật chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm; ngành Khoa học và Công nghệ đã thẩm định 47 đề tài khoa học, tham mưu UBND tỉnh đưa 5 dự án vào triển khai từ năm 2019; ngành LĐ-TB&XH tổ chức tốt Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, trong đó, đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Lĩnh vực thể dục, thể thao cũng đã gặt hái nhiều kết quả với 68 huy chương tại 17 giải thể thao quốc gia và quốc tế. Ngành GD&ĐT tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH Trung ương, tổ chức thành công Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Sau những ý kiến đóng góp của các đơn vị trong khối, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo gắn với việc thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương. Đồng thời, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh; tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có vụ, việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối Khoa giáo.

Tin, ảnh: Hoàng Nga