Thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm đối với 20 vị trí lãnh đạo, quản lý

03:06 | 13/06/2018
|

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80, ngày 16/1/2018 kèm theo Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80, ngày 16/1/2018 kèm theo Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan, đơn vị và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, ngày 6/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký ban hành Văn bản số 4053 đồng ý giao cho 8 đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm đối với 20 vị trí lãnh đạo quản lý.

Trong đó, Sở Y tế thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); Trưởng khoa Ung bướu và Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên); Trưởng khoa Sơ sinh và Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản Nhi).

Sở NN&PTNT thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi. Sở VH, TT&DL thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nghệ thuật và Phó Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa.

Sở KH&ĐT thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tư vấn và dịch vụ hỗ trợ đầu tư. UBND huyện Vĩnh Tường thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH và Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng.

UBND huyện Yên Lạc thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tư pháp và Phó Chánh Thanh tra. UBND huyện Lập Thạch thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. UBND thành phố Phúc Yên thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thắng và Hiệu trưởng Trường THCS Tiền Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý theo Quyết định 80 của UBND tỉnh kèm theo Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh UBND các huyện, thành phố.

Từ ngày 1/6/2018, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về việc bổ nhiệm bằng hình thức thi tuyển hoặc bổ nhiệm không qua thi tuyển trước khi triển khai thực hiện.

Thúy Hường