Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33 của HĐND tỉnh trên địa bàn 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên

02:06 | 13/06/2018
|

Sáng 13/6/2018, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên.

Sáng 13/6/2018, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên.

Theo Nghị quyết 33 của HĐND tỉnh, năm 2010, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn nhận bàn giao các công trình thủy lợi của 23 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện. Trong đó, huyện Yên Lạc có tổng diện tích cung cấp nước gieo trồng 6.864ha và 59 trạm bơm điện, 75 tổ máy bơm, 155 km kênh cứng, 866 km kênh đất, chưa kể kênh tiêu các loại; huyện Bình Xuyên 2.651 ha, 34 trạm bơm, 40 tổ máy bơm, 35 km kênh cứng, 80 km kênh đất…

Công ty đã kiện toàn sắp xếp bộ máy các trạm thủy lợi, đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn thủy lợi phí nói chung và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng nói riêng.

Sau quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên, 100% người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ nội đồng. Diện tích chính vụ được gieo cấy 100%, không có diện tích bỏ trống.

Công tác tưới tiêu được vận hành, điều tiết đồng bộ theo hệ thống; các công trình thủy lợi của các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp kịp thời nước tưới phục vụ bà con nông dân gieo trồng theo đúng khung thời vụ; đặc biệt là chủ động hơn trong việc bơm tiêu úng khi mưa lớn.

Bên cạnh đó, các công trình kênh mương, nhà, trạm, máy móc, thiết bị xuống cấp được đầu tư tu bổ sửa chữa, xây mới nên hiệu quả tưới tiêu cao hơn; đời sống người làm công tác thủy lợi được cải thiện và nâng cao...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn 2 huyện Yên Lạc, Bình Xuyên vẫn còn một số hạn chế; chính sách hỗ trợ phí dịch vụ nội đồng chưa điều chỉnh kịp thời do trượt giá; việc thẩm định diện tích và thanh quyết toán hỗ trợ miễn thủy lợi phí cho các hộ nông dân còn chậm; chính sách hỗ trợ phí thủy lợi nội đồng còn thấp; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy trạm thủy lợi ở cơ sở chưa phù hợp, cơ chế chính sách cho đội ngũ này thấp nên chưa thực sự tâm huyết, nhiều công trình thủy lợi chưa được chú trọng đầu tư nên nhiều công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu…

Tại hội nghị, các đại biểu mong muốn các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục duy trì chính sách cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng; đồng thời, có thêm những chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ cán bộ làm công tác thủy lợi khi Luật Thủy lợi có hiệu lực vào đầu tháng 7/2018.

Xuân Hùng