Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: ĐBQH Vĩnh Phúc tham gia thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

06:06 | 12/06/2018
|

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6/2018, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 cùng 3 Dự án Luật gồm Luật Cạnh tranh (sửa đổi); 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6/2018, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 cùng 3 Dự án Luật gồm Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi). Chiều cùng ngày các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đại biểu Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đại biểu Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị: Chính phủ và ban soạn thảo nghiên cứu sửa tên gọi dự thảo thành Luật Giáo dục đại học sửa đổi cho phù hợp.

Cần có sự sắp xếp, giải thích từ ngữ thống nhất tránh tình trạng khó hiểu như một số từ ngữ thể hiện trong dự thảo. Bổ sung quy định bảo vệ quyền lợi của người học, học sinh, sinh viên. Cần cân nhắc về số lượng thành viên hội đồng quản trị tránh trường hợp phải giải thích đại hội cổ đông trong Luật Giáo dục khác như thế nào so với Luật Doanh nghiệp…

Linh Duy (t.h)