Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

06:06 | 12/06/2018
|

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, thảo luận và thông qua các nội dung chuẩn bị báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, thảo luận và thông qua các nội dung chuẩn bị báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình phát triển KT - XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT trong các KCN, CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh; Báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng thực hiện đầu tư và cho vay; Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2017).

Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, tình hình phát triển KT - XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%; Công nghiệp và xây dựng tăng 12%; Dịch vụ tăng 7,4%. Vụ đông xuân được mùa, thu hút vốn đầu tư đạt cao, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư.

Bên cạnh đó, lĩnh vực VH - XH cũng có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định, giao thông được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với sự hoạt động hiệu quả của Trung tâm hành chính công các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2018, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đưa ra nhận định về khả năng hoàn thành đối với từng chỉ tiêu đã đề ra.

Các đại biểu đã phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng chậm tại một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh là do hồ sơ, trình tự thủ tục của các dự án còn rườm rà, mất rất nhiều thời gian thẩm định, phải chờ xin ý kiến các cấp, ngành.

Từ đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp giảm bớt thời gian, thủ tục triển khai và giải ngân vốn đầu tư công của một số công trình, dự án.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quản lý hiệu quả các khoản thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính nhưng do cơ cấu thu của tỉnh chủ yếu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi số thu của khu vực này giảm 3% so cùng kỳ nên thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 gặp nhiều khó khăn, ước đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so cùng kỳ, đạt trên 46% dự toán), trong đó thu nội địa đạt 11,6 nghìn tỷ đồng (giảm 1% so cùng kỳ, đạt 43% dự toán).

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Thuế, các cơ quan, địa phương tăng cường rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu; đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chi cho các đơn vị, địa phương, ưu tiên cho các khoản chi đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Về nội dung báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT trong các KCN, CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các ban, ngành chức năng, đặc biệt là ngành TN&MT triển khai hiệu quả, nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra và giám sát việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, các cơ sở gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường tại các KCN, CCN, các làng nghề trong tỉnh.

Thẳng thắn chỉ ra những mặt đã đạt dược và tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu đề nghị các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, bám sát các văn bản, quy phạm pháp luật và áp dụng phù hợp với tình hình địa phương để giải quyết triệt để những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tránh để nảy sinh những vụ việc liên quan đến khiếu kiện, lĩnh vực đất đai, an ninh tôn giáo...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là đối với những chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng như: Thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo...

Các địa phương phải chủ động các giải pháp nhằm tăng nguồn thu từ việc đấu giá sử dụng đất thương phẩm, tạo nguồn lực cho đầu tư và bù đắp hụt thu ngân sách. Đối với chi NSNN, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện chi theo dự toán, đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh lại một số quy định trong Luật Đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án và quyết toán sau khi hoàn thành.

Ngành NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo hướng đảm bảo an ninh lương thực đi đôi với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao. Các cấp, ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là thu hút tại các KCN mới của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường rà soát những dự án còn vướng mắc về thủ tục, trình tự để có phương án tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; dứt điểm trong công tác chỉ đạo bồi thường, GPMB.

Các sở, ban, ngành chức năng liên quan tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND tỉnh khẩn trương cập nhật, bổ sung chính xác các số liệu KT - XH 6 tháng đầu, phục vụ hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Đối với các báo cáo còn lại phải trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 8, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị phụ trách để hoàn thiện báo cáo trước ngày 14/6/2018.

Việt Sơn