Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

02:04 | 17/04/2018
|

Ngày 17/4/2018, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015.

Ngày 17/4/2018, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng truyền đạt một số nội dung cơ bản của BLHS năm 2015 và đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truyền đạt một số nội dung cơ bản của BLTTHS năm 2015.

Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung, gồm 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương và 72 điều so với BLHS năm 1999). BLHS năm 2015 có nhiều nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt, góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

BLTTHS năm 2015 gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều và có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo người dân.

BLHS và BLTTHS năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật hình sự nước ta, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho mọi người.

Bình Duyên