Nâng cao chất lượng chi bộ giai đoạn 2017-2020

02:04 | 17/04/2018
|

Sáng 17/4/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng chi bộ giai đoạn 2017-2020.

Sáng 17/4/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng chi bộ giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt một số nội dung tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án số 01-ĐA/TU; Đề án số 02-ĐA/TU và Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Trong thời gian tập huấn, các học viên cũng được giới thiệu các chuyên đề về: Nghiệp vụ công tác Đảng tại chi bộ; nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, nhiệm vụ và giải pháp; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 24/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm… Thực trạng về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Lập Thạch thời gian qua và những vấn đề đặt ra đối với công tác Bí thư chi bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay...

Qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ văn phòng cấp ủy, Bí thư chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tin, ảnh: Ngô Tuấn Anh