Khai mạc huấn luyện tự vệ cụm III năm 2018

02:04 | 16/04/2018
|

Sáng 16/4/2018, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên phối hợp với các đơn vị tự vệ trong cụm III tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018.

Sáng 16/4/2018, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên phối hợp với các đơn vị tự vệ trong cụm III tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018.

Trong thời gian từ ngày 16 - 22/4/2018, cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ được học tập, nghiên cứu, thảo luận các nội dung về công tác giáo dục chính trị và huấn luyện thực hành gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của thế lực thù địch lợi dụng phá hoại thành quả cách mạng của nước ta.

Trong đó chú trọng các nội dung thực hành: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ không có súng, cách dùng súng và quy tắc bắn súng tiểu liên AK bài 1b; huấn luyện chiến thuật bài "Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ thôn"; huấn luyện các thế đứng, một số động tác phòng thủ, động tác tấn công... Đảm bảo các cán bộ, chiến sĩ tự vệ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế theo quy định và thuần thục các động tác kỹ, chiến thuật.

Tại buổi khai mạc, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên đã phát động phong trào thi đua: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", phấn đấu kết quả huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng đạt yêu cầu, trong đó, trên 70% chiến sĩ đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Lê Thảo