Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018

02:01 | 12/01/2018
|

Ngày 12/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ CNH- -HĐH” và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018.

Ngày 12/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ CNH- -HĐH” và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một sở, ban, ngành của tỉnh đã đến dự.

Các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh Trường Khanh

Việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp ủy Đảng trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở cơ sở. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức Ban Dân vận và khối dân vận cơ sở, thành lập và chỉ đạo hoạt động của các tổ dân vận; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ đối với người làm công tác dân vận cơ sở; tập trung triển khai các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện cải cách hành chính; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, chính xác những việc đã làm được, chưa làm trong thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua. Đặc biệt, cần thảo luận đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, trong đó quan tâm phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bằng khen của Tỉnh ủy cho 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ CNH- -HĐH”.

Thanh Tuyền