Huyện Yên Lạc triển khai công tác quân sự, quốc phòng năm 2018

04:01 | 10/01/2018
|

Chiều 10/1/2018, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chiều 10/1/2018, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QS-QP năm 2017

Năm 2017, huyện Yên Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác QS-QP; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, tạo điều kiện phát triển KT-XH của địa phương. Nổi bật là công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt.

Toàn huyện hiện có hơn 12.600 quân nhân dự bị, hơn 1.700 dân quân tự vệ, 30/30 cơ sở dân quân tự vệ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chú trọng, đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tuyển quân. Năm 2017, toàn huyện có 285/285 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu cấp trên giao.

Năm 2018, huyện Yên Lạc đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác QS-QP, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về công tác QS-QP; nâng cao trình độ SSCĐ của lực lượng vũ trang huyện, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng KVPT” huyện Yên Lạc giai đoạn 2016-2020; hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018; tiếp tục xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, phấn đấu tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 82% trở lên, chủ động 100% chỉ tiêu quân nhân dự bị đi huấn luyện, đào tạo; làm tốt công tác nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QS-QP…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; công tác huấn luyện DQTV… Một số đại biểu đề nghị tăng mức phụ cấp cho lực lượng quân sự xã, thị trấn; thống nhất phương pháp bảo quản vũ khí được trang bị tại các địa phương; tăng cường công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại hội nghị, UBND huyện Yên Lạc đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác QS-QP năm 2017.

Tin, ảnh Kim Ngân