Triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2018

04:01 | 10/01/2018
|

Ngày 10/1/2018, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 10/1/2018, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, năm 2017, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trên mọi mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành về tư tưởng, đạo đức, tác phong... qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được triển khai rộng rãi tới từng cơ sở Đoàn, mang lại hiệu quả tích cực.

Các mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế được duy trì; công tác hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh được quan tâm. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2017).

Phong trào thanh niên tình nguyện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự ATGT, hiến máu nhân đạo... Năm 2017, Trung tâm DVVL thanh niên tỉnh tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn hướng nghiệp, học nghề và việc làm trong nước cho 16.414 lượt ĐVTN.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện. Các cấp bộ Đoàn, Đội chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với thiếu nhi thông qua các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thanh Hương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, trong năm 2018, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện các chỉ tiêu: 100% tổ chức Đoàn các cấp triển khai học tập, quán triệt cho ĐVTN thanh niên về Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 25% Đoàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 2.500 ý tưởng, sáng kiến...

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017; trao giải cuộc thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet năm 2017.

Bạch Nga