Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội của tỉnh thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Sửa đổi

05:06 | 19/06/2017
|

Bước sang tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sáng 19/6/2017, các đại biểu thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Bước sang tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sáng 19/6/2017, các đại biểu thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Góp ý vào dự án luật, đồng chí Lưu Đức Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Về bố cục 12 chương, 97 điều của dự án luật đã quy định đầy đủ nội hàm của hoạt động lâm nghiệp theo phạm vi điều chỉnh; tuy nhiên,vẫn còn rất nhiều nội dung chưa được quy định cụ thể; có đến 18 điều giao cho Chính phủ và 6 điều giao cho Bộ NN&PTNT quy định và hướng dẫn. Đề nghị phải xem xét thêm vì luật về lâm nghiệp là một luật chuyên ngành, không phải luật khung và để khi luật ban hành có thể thực hiện được ngay. Về phần giải thích từ ngữ, đồng chí Lưu Đức Long đề nghị cần phải rà soát lại những thuật ngữ chuyên ngành lâm nghiệp mà trong dự án có rất nhiều từ ngữ trừu tượng khó hiểu…

Liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, đồng chí Lưu Đức Long cho rằng: Từ điều 50 đến điều 59 của dự án luật, quy định nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân và các cấp, các ngành, người đứng đầu nhưng chưa thấy quy định trách nhiệm pháp lý cho từng chủ thể nếu không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Chưa quy định kiểm soát việc thực hiện xử lý vi phạm. Đại biểu đề nghị cần bổ sung các quy định còn thiếu nhằm thiết lập cơ chế trách nhiệm bảo vệ rừng một cách nghiêm khắc và mang tính giáo dục cao.

Linh Duy