Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI

06:06 | 19/06/2017
|

Chiều 19/6/2017, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI về việc phê duyệt Đề án xây dựng, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 19/6/2017, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI về việc phê duyệt Đề án xây dựng, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thục, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra dự thảo nghị quyết. Ảnh Dương Hà

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 phê chuẩn Đề án 5712/ĐA-UBND ngày 22/11/2012 về tổ chức, hoạt động lực lượng DQTV, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh luôn được xây dựng đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đảm bảo “vững mạnh, rộng khắp”. Trình độ của lực lượng DQTV không ngừng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ khi có Đề án 5712, tổ chức biên chế của lực lượng DQTV luôn ổn định, chất lượng hoạt động ngày càng đạt kết quả cao hơn, phát huy tốt vai trò sẵn sàng thường trực, xử lý tốt các tình huống chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trên cơ sở thực trạng tình hình, kết quả công tác DQTV của tỉnh những năm qua, UBND tỉnh xây dựng Đề án về xây dựng, hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt. Dự thảo đề án gồm 3 nội dung lớn, bao gồm: các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn xây dựng đề án; thiết lập các mục tiêu, yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể trong xây dựng lực lượng DQTV, công tác đăng ký, quản lý nguồn, tuyển chọn và tổ chức biên chế DQTV, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng DQTV và hoạt động của lực lượng này; trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của đề án, trong đó tập trung vào việc làm rõ các quy định, văn bản đã ban hành liên quan đến chế độ, chính sách và cơ chế hoạt động của lực lượng DQTV, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở để HĐND tỉnh xem xét phê duyệt tại kỳ họp tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của lực lượng DQTV đối với việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu lại tên gọi và một số nội dung của đề án, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, bổ sung thêm những giải pháp chủ yếu về phối hợp giữa lực lượng DQTV và các lực lượng ở cấp cơ sở trong tuyên truyền đường lối, chủ trương; chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành Đề án xây dựng, hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Tuy nhiên, việc soạn thảo dự thảo đề án vẫn còn nhiều nội dung chưa hợp lý. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét, rà soát lại các căn cứ pháp lý viện dẫn để xây dựng đề án cho phù hợp, thuận lợi trong quá trình áp dụng vào thực tiễn; bổ sung các giải pháp khắc phục hạn chế trong hoạt động của lực lượng này giai đoạn tới.

Bình Duyên