Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

04:06 | 16/06/2017
|

Ngày 16/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng, đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Ngày 16/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng, đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Trong quá trình thực hiện Luật Quản lý nợ công ban hành năm 2009 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nên cần thiết phải sửa đổi để phù hợp với Hiến pháp 2013 và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan được ban hành sau Luật Quản lý nợ công, đặc biệt là sau khi Hiến pháp có hiệu lực. Ông Trần Văn Tiến cơ bản nhất trí với bố cục dự án luật gồm 10 chương, 67 điều. Tuy nhiên, theo ông Tiến,không nhất thiết phải xây dựng chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm. Về phạm vi nợ công trong tờ trình, phần đánh giá việc thực hiện Luật Quản lý nợ công đã chỉ ra bất cập như: Còn có quan điểm khác nhau về phạm vi nợ công, cần thống nhất việc tính các khoản nợ phát sinh từ điều hành ngân sách, nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào nợ công hay không? Đây là những bất cập đã được chỉ ra trong luật, nhưng trong dự án luật sửa đổi lần này cũng không có gì đổi mới. Đề nghị cần làm rõ và công khai, minh bạch các khoản của nợ công thì mới đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Về quản lý nợ công, theo dự thảo luật, vẫn do 3 cơ quan cùng tham gia thì chưa có gì đổi mới so với Luật Quản lý năm 2009 và chưa phù hợp với Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị là phải bảo đảm tập trung thống nhất trong quản lý nợ công nhằm sớm khắc phục tình trạng “Quản lý đầu tư công, nợ công còn chồng chéo, chưa gắn với trách nhiệm cân đối ngân sách, vay và trả nợ với phân bổ, sử dụng vốn”. Đồng chí đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu và đề xuất theo hướng chỉ giao 1 cơ quan làm đầu mối chủ trì thống nhất thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nợ công; các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp; có như vậy, việc quản lý, sử dụng vốn vay mới thực sự hiệu quả. Ông Trần Văn Tiến cũng đề nghị ban soạn thảo đề án nghiên cứu, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể về phạm vi nợ công; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý nợ công...

Linh Duy