Học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

02:06 | 16/06/2017
|

Ngày 16/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII); Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 08, 

Ngày 16/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII); Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 08, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư trực tiếp truyền đạt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh Văn Hiên

Kết hợp lý luận và thực tiễn, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII), bao gồm Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm chắc, hiểu sâu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để triển khai thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị này, các Huyện, Thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) và các chỉ thị, kết luận của Đảng ở cấp mình để cán bộ, đảng viên nắm rõ và triển khai thực hiện hiệu quả.

N.P