Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05:06 | 15/06/2017
|

Ngày 15/6/2017, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV bước sang phiên chất vấn và trả lời chất vấn thứ 3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Ngày 15/6/2017, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV bước sang phiên chất vấn và trả lời chất vấn thứ 3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tại phiên làm việc, nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội được gửi tới Bộ trưởng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội trường, ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc đặt 2 câu hỏi: Bộ trưởng cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đầu tư công trong những năm qua kém hiệu quả cũng như những biện pháp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công trong thời gian tới? Nguồn vốn xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước đến năm 2014 đến nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức, nhưng nợ đọng xây dựng nông thôn mới tháng 3/2016 là trên 15.000 tỷ đồng, được biết là Chính phủ ban hành chỉ thị số 07/2015, các biện pháp tăng cường xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công, Bộ trưởng cho biết số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách đến năm 2014 là bao nhiêu, và đến hết năm 2016 đã xử lý được bao nhiêu theo tinh thần chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ?

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nguồn vốn đầu tư công ngày càng hạn hẹp và có xu hướng giảm dần trong tổng đầu tư toàn xã hội và trong chi tiêu ngân sách, do vậy, vấn đề mấu chốt quan trọng nhất là phải tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn công, giải được bài toán cân đối về cơ cấu vùng miền, ngành, lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên, vừa quản lý chặt chẽ nhưng cũng phải vừa thuận lợi để triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế tối đa sự thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Đánh giá về phiên làm việc, ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư vẫn còn nhiều nội dung chưa đáp ứng được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội. Một phần nguyên nhân cũng là do câu hỏi của đại biểu còn dài, viện dẫn nhiều, dẫn đến nội dung cần chất vấn không rõ ràng...

Linh Duy