UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6: Cho ý kiến vào các nội dung báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

03:06 | 15/06/2017
|

Ngày 15/6/2017 UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6, chuẩn bị các nội dung báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI. 

Ngày 15/6/2017 UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6, chuẩn bị các nội dung báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI. Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Thế Hùng

Theo dự thảo Đề án “Đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, trung bình mỗi năm, tỉnh ta dành hơn 120 tỷ đồng cho công tác đào tạo nghề. Hiện nay, toàn tỉnh có 675 nghìn lao động, trong đó có hơn 70 nghìn lao động trong các KCN. Với khoảng 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, trung bình có trên 50 nghìn lao động được đào tạo hàng năm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác đào tạo nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp đó là chất lượng, lĩnh vực nghề nghiệp đào tạo vẫn chưa thực sự đáp ứng và sát với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Thảo luận về vấn đề này, các đại biểu nêu lên những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nghề cho lao động phục vụ trong các doanh nghiệp; một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho người lao động tại các KCN: Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng người lao động trong tỉnh; tăng cường quản lý việc tuyển dụng, sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; cần có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ phân luồng học sinh sau THPT.

Kết luận vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện các số liệu bổ sung vào Dự thảo Đề án để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Trong đó, cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng liên quan rà soát, đánh giá các đối tượng người lao động được hưởng cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động, đồng thời xác định số lượng lao động cần đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, kết hợp quản lý lao động sau đào tạo.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018, định hướng đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

Các đại biểu đều nhất trí với các dự thảo nghị quyết và báo cáo được các sở, ngành phụ trách trình bày tại phiên họp. Đối với từng lĩnh vực, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng liên quan cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương. Cụ thể: Đối với việc ban hành quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Sở Y tế cần có các giải pháp tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hiệu quả việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi đến khám, chữa bệnh và điều trị tại các đơn vị. Đối với lĩnh vực Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để rà soát lại số lượng, hệ thống biển, bảng quảng cáo, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những văn bản quy định rõ việc bố trí khoảng cách, kích cỡ, sử dụng chất liệu trong lĩnh vực quảng cáo; tăng cường công tác xã hội hóa và đặc biệt quan tâm đến đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông và trật tự công cộng trong lĩnh vực quảng cáo. Về vấn đề thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, văn bản quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình đầu tư và quản lý thực hiện một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016. Đối với lĩnh vực quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương cũng như tăng cường việc quản lý, lập, thẩm định, quy hoạch đô thị sao cho đồng bộ với các đề án phát triển đô thị; đánh giá nghiêm túc thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của các địa phương trong quá trình điều chỉnh quy hoạch đô thị để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Việt Sơn