Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI

02:06 | 15/06/2017
|

Sáng 15/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI.

Sáng 15/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh Dương Hà

Trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh nhận được 74 kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều vào các vấn đề: đảm bảo hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông; đầu tư hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường; giải quyết các tồn tại về quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương, đơn vị; giải quyết tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, về việc chậm triển khai thực hiện dự án ở một số địa phương; trật tự giao thông đường bộ. Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan tiếp nhận, giải quyết, trả lời 100% các ý kiến cử tri tại kỳ họp. Tính đến thời điểm này, đã giải quyết xong 29/74 kiến nghị của cử tri, còn 45 kiến nghị đang tiếp tục được nghiên cứu tiếp thu và sẽ giải quyết trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận từng nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành và đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo các sở, ngành tích cực rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra để giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, UBND huyện, thành, thị trong việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri. Để nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tập trung rà soát các nội dung kiến nghị để giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, báo cáo thường xuyên đến Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bình Duyên