Sở Tư pháp- Cục THADS: Tổng kết công tác năm 2013

07:01 | 24/01/2014
|

Chiều 24/1/2014, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Chiều 24/1/2014, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hà Hùng Cường, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Trì, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Duy Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cục, vụ viện của Bộ Tư pháp; các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ Tướng Chính phủ các đồng chí: Hà Hùng Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh Dương Chung
 

Năm 2013, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, công tác tư pháp đã đạt những kết quả đáng khích lệ: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tư pháp; đặc biệt, tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; làm tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thẩm định và rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 53 dự thảo văn bản QPPL của HĐND và của tỉnh trong đó 19 dự thảo Nghị quyết HĐND, 29 dự thảo Quyết định UBND, 5 dự thảo Chỉ thị UBND; tham gia ý kiến vào 103 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong toàn tỉnh để có cơ sở thực hiện kiểm tra và tổng kết công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013. Làm tốt công tác pháp chế, công tác xây dựng Quy ước, công tác kiểm tra văn bản, công tác rà soát văn bản.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có bước chuyển biến rõ nét; nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Làm tốt công tác quản lý luật sư, hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật. Trong năm 2013, tổng số vụ việc bào chữa là 1.673 vụ việc, trong đó tư vấn trên 914 vụ việc, tố tụng 223 vụ việc.

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) từng bước được nâng cao, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các đối tượng được TGPL khi tham gia tố tụng. Tổng số vụ việc thông qua hoạt động trợ giúp pháp luật bằng hình thức tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp pháp lý lưu động là 916 vụ việc. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, công tác hộ tịch, công tác lý lịch tư pháp, công tác chứng thực, công tác quốc tịch, công tác bồi thường nhà nước. Công tác kiểm soát thủ tục hành được duy trì thường xuyên và ngày càng có hiệu quả. Trong năm 2013, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và thẩm tra trình UBND tỉnh ban hành 36 quyết định, công bố 344 TTHC, trong đó ban hành mới 122 TTHC, sửa đổi, bổ sung 80 TTHC, bãi bỏ 142 TTHC. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao quyền lợi của nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước…

Đối với công tác Thi hành án dân sự: Trong năm, các đơn vị đã thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật theo nghị quyết số 37 của Quốc hội. Các quyết định ra đều đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, đảm bảo nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tổng số thụ lý 7.086 việc, thi hành xong 5.516 việc, đạt 92,3% số việc có điều kiện thi hành, với số tiền thụ lý hơn 345,63 tỷ đồng; cao hơn 17% so với năm 2012; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.570 việc. Tiếp hàng trăm lượt công dân, giải quyết 18 đơn, thư thuộc thẩm quyền, đạt 100%, các vụ việc được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng trình tự, đúng quy định theo pháp luật.

Năm 2014, Sở Tư pháp phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng rà soát, thẩm định, theo dõi việc ban hành văn bản QPPL trên địa bàn; đổi mới tư duy quản lý trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh các hoạt dộng bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và kiểm soát thủ tục hành chính…Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, Cục THADS tập trung giải quyết hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế phát sinh án chuyển kỳ sau, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Tiến hành rà soát, phân loại việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác 100%. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, phấn đấu giải quyết xong 100% đơn thư, khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng, kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Trì ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự năm 2013, đồng tình với phương hướng nhiệm vụ ngành Tư pháp và Cục THADS đề ra trong năm 2014. Đề nghị trong thời gian tới: Ngành tư pháp và Cục thi hành án Dân sự cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các ngành, các cấp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và THADS, triển khai hiệu quả Hiến pháp 1992 sửa đổi và Luật xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là thực hiện thí điểm hiệu quả chế định thừa phát lại nhằm góp phần xã hội hóa công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản QPPL, tập trung giải quyết dứt điểm số án có điều kiện thi hành; rà soát, hệ thống hoá, đẩy nhanh việc xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố kiểm tra tính thực tiễn của văn bản. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, quần chúng nhân dân…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu ngành Tư pháp và Cục THADS cần tiếp tục rà soát lại, bám sát hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và THADS năm 2014. Đối với công tác tư pháp: đồng chí yêu cầu ngành cần tập trung giúp tỉnh triển khai Hiến pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định, thi hành văn bản QPPL nhằm góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo; tiếp tục tham mưu xây dựng và bộ luật, đạo luật mới bổ sung vào hệ thống pháp luật của đất nước; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện phát huy nội lực, thu hút ngoại lực của tỉnh; triển khai hiệu quả chương trình thí điểm chế định thừa phát lại… Đối với Cục THADS: cần đẩy mạnh sự phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác THADS trong năm 2014; tăng cường giám sát, kiểm soát, phân loại số án có điều kiện thi hành, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; đối với những vụ việc phức tạp cần phối hợp với các cơ quan chức năng để giải sớm giải quyết dứt điểm, thỏa đáng; tích cực tham gia sửa đổi bổ sung Luật THADS…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2013.

Kim Ngân