Bảo tồn nét văn hóa kiến trúc cổ di tích đình làng

12:10 | 19/10/2020
|

Những năm qua, công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, để việc bảo tồn, tu bổ các di tích đạt hiệu quả rất cần sự quan tâm, tăng cường hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước, các Ban Quản lý di tích và ý thức mỗi người dân.

Thực hiện: Ngọc Thắng