Hơn 405 nghìn người dân đã được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân

08:10 | 22/10/2018
|

Sau 2 tháng triển khai, đến nay, các cơ sở y tế của 8/9 huyện, thành phố (trừ thành phố Phúc Yên) đã hoàn thành lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho hơn 405 nghìn người dân, đạt tỷ lệ gần 40% so với tổng dân số toàn tỉnh. 

Sau 2 tháng triển khai, đến nay, các cơ sở y tế của 8/9 huyện, thành phố (trừ thành phố Phúc Yên) đã hoàn thành lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho hơn 405 nghìn người dân, đạt tỷ lệ gần 40% so với tổng dân số toàn tỉnh. Dẫn đầu về tiến độ khám và lập hồ sơ sức khỏe cá nhân là huyện Vĩnh Tường với hơn 166 nghìn hồ sơ đã được lập, chiếm 70% tổng dân số.

Địa phương đạt tỷ lệ thấp nhất là huyện Bình Xuyên với 8.698 hồ sơ, chiếm 6,42% tổng dân số. Thành phố Phúc Yên đang triển khai khám và lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đồng loạt tại 10 trạm y tế trên địa bàn từ nay đến hết năm 2018.

Quỳnh Hương