Huyện Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

07:10 | 02/10/2020
|

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành chức năng, đơn vị liên quan, đến hết tháng 9/2020, huyện Vĩnh Tường giải ngân hơn 57% tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và đạt gần 77% so với số vốn đã ký cam kết với tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành chức năng, đơn vị liên quan, đến hết tháng 9/2020, huyện Vĩnh Tường giải ngân hơn 57% tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và đạt gần 77% so với số vốn đã ký cam kết với tỉnh. Từ nay đến cuối năm, huyện Vĩnh Tường tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, ban, địa phương quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc.

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã giao đầu năm và điều chỉnh bổ sung trong năm hơn 1.717 tỷ đồng, trong đó, cấp huyện gần 856 tỷ đồng; cấp xã hơn 862 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, huyện Vĩnh Tường sớm phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án; quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách từng đơn vị; huyện ký cam kết, giao chỉ tiêu đối với các xã, thị trấn, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Hằng tuần, hằng tháng, Chủ tịch UBND huyện đều họp kiểm điểm đánh giá tiến độ từng dự án; yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện để tìm giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng từng công trình, đôn đốc đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ theo mức kế hoạch vốn được phân bổ.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, quý III năm 2020, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng được 56,06 ha với tổng số tiền chi trả 80,73 tỷ đồng (bằng 120% so với nội dung cam kết thực hiện trong quý III/2020).

Trong đó, dự án đường 304 đi đê tả Sông Hồng 1,96ha/0,75 tỷ đồng; dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường 0,91ha/0,69 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng 27,5ha/61 tỷ đồng; dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn 22,5ha/61 tỷ đồng; Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (phần thuộc các xã Ngũ Kiên, Kim Xá, Vân Xuân 6,37ha/11,9 tỷ đồng...

Lũy kế 9 tháng năm 2020, huyện đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 86,15ha/125ha (bằng 69% so với nội dung cam kết thực hiện trong năm 2020), với tổng kinh phí đã chi trả 215,66 tỷ đồng (tính cả phần diện tích đã ứng tiền chi trả trước cho người dân).

Tính đến ngày 17/9/2020, huyện Vĩnh Tường đã giải ngân được hơn 835 tỷ đồng/hơn 1.717 tỷ đồng, đạt 48,61% kế hoạch. Đến hết tháng 9, toàn huyện giải ngân được 987 tỷ đồng, đạt 57,45% kế hoạch. Một số xã, thị trấn có tỷ lệ giải ngân cao so với cam kết như Bồ Sao (212%),Tứ Trưng (107%), Kim Xá (94%), Đại Đồng (105%),Vân Xuân (91%), Ngũ Kiên (92%), Tam Phúc (95%)…

Riêng nội dung cam kết với tỉnh (cả năm đạt 1.085 tỷ đồng), tính đến ngày 17/9/2020, huyện đã giải ngân đạt 835 tỷ đồng, tương đương với 76,97% so với số vốn đã ký cam kết với tỉnh.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất còn thấp, chưa sát với giá thị trường; một số dự án trọng điểm người dân đòi giá bồi thường phải thỏa thuận như doanh nghiệp thu hồi đất.

Một số công trình, dự án còn vướng mắc liên quan vấn đề tâm linh nên khó khăn trong công tác vận động di dời sang vị trí quy hoạch. Hồ sơ địa chính lưu tại các xã, thị trấn còn sơ sài chưa thường xuyên cập nhật, điều chỉnh làm chậm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình như đường 304 đi đê Trung ương, đường Thượng Trưng - Cao Đại, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (phần thuộc địa phận xã Tân Tiến), Cụm công nghiệp Lý Nhân...

Việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công còn chậm do những thay đổi của Luật Đầu tư công. Nhiều đơn vị cấp xã chưa kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tế (như việc xác định nguồn thu từ đất, khả năng thực hiện của từng dự án...). Một số nguồn vốn mới được cấp tỉnh bổ sung trong năm nên chưa có khối lượng để giải ngân vốn.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm, từ nay đến cuối năm, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công.

Chủ động rà soát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng dự án để thi công công trình.

Rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 để điều chỉnh từ dự án giải ngân chậm sang cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn, tránh để phải điều chỉnh dồn vào cuối năm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

Đẩy nhanh việc quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án cần thực hiện thanh toán nợ xây dựng cơ bản cấp xã; yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc tất toán các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014 (16 công trình).

Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công và các nhà thầu tư vấn huy động máy móc, nhân công, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như tiến độ giải ngân vốn.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành…

Bài, ảnh: Thúy Hường