Huyện Tam Dương chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

08:09 | 28/09/2020
|

Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có 17 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, gồm 13 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan và 31 chi bộ trực thuộc, 218 chi bộ dưới cơ sở với 5.935 đảng viên.


Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có 17 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, gồm 13 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan và 31 chi bộ trực thuộc, 218 chi bộ dưới cơ sở với 5.935 đảng viên.

Những năm qua, thực hiện Đề án số 04 và Kết luận số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2017 - 2020, Đảng bộ huyện Tam Dương đã tích cực triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh uỷ, đặc biệt là các văn bản mới như: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Cùng với đó, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2014-2020; ban hành các quyết định về thành lập tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ sở; quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; quyết định về việc thành lập và kiện toàn tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn…

Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy duy trì việc thực hiện các tổ công tác định kỳ đi dự sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Huyện uỷ đã tổ chức 65 đoàn đi dự sinh hoạt định kỳ tại 65 chi bộ dưới cơ sở.

Qua đó đã kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của thôn, tổ dân phố để có các giải pháp chỉ đạo nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời, giúp cấp ủy, chi bộ có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, chỉ đạo các đồng chí cấp ủy cấp trên được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng tiến hành đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ theo phiếu đánh giá xếp loại sinh hoạt chi bộ để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm.

Để nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của chi ủy, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ dưới cơ sở, từ năm 2015 đến năm 2019, Huyện uỷ đã mở 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 2.180 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ dưới cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác Đảng; năng lực lãnh đạo điều hành của chi uỷ chi bộ và của các bí thư chi bộ.

Tập trung chỉ đạo từng bước khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Đến nay, toàn huyện còn 14/130 trưởng thôn chưa phải là đảng viên.

Huyện uỷ chỉ đạo các chi, đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả, các chi ủy, bí thư chi bộ đã thực hiện tốt việc chuẩn bị sinh hoạt chi bộ hằng tháng, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, số lượng đảng viên đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt cũng tăng so với trước.

Đồng thời, các chi bộ thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Qua đánh giá hằng năm, số lượng đảng viên dự sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi, đảng bộ đều đạt trên 90%, 100% đảng viên đã được thông tin thời sự kịp thời, được học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ năm 2015 đến năm 2019, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%, số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 42%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Từ 2015 - 2019, đã có 85 tổ chức đảng và 93 đảng viên được Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng..

Công tác phát triển đảng viên đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện kết nạp được 764 đảng viên (trung bình mỗi năm kết nạp 153 đảng viên). Trong đó, số đảng viên có trình độ đại học trở lên là 348 đồng chí, chiếm 45,5% đảng viên mới được kết nạp. Ngoài ra, Huyện ủy đã ban hành quyết định đã kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải thể 13/13 chi bộ cơ quan và 12/13 chi bộ quân sự xã, thị trấn (riêng chi bộ quân sự xã Đồng Tĩnh giữ lại theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ). Cùng với đó, đã thành lập 13 chi bộ công an chính quy thuộc đảng bộ các xã, thị trấn.

Sau giải thể, các đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở, đồng thời tăng cường mối quan hệ với nhân dân tại địa phương.

Cùng với đó, việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, Kết luận số 13-KL/TU đã tạo chuyển biến về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên.

Với những kết quả nổi bật trên đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện Tam Dương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, phấn đấu xây dựng huyện Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững.

Đặng Công Hòa

(Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Dương)