Xử lý 32 trường hợp sử dụng xe ô đưa đón công nhân và học sinh không đủ điều kiện

01:06 | 07/06/2018
|

Từ đầu năm 2018 đến 5/6/2018, Thanh tra giao thông, Sở GTVT đã phát hiện, xử phạt 32 trường hợp sử dụng xe ô tô để đưa đón công nhân và học sinh không đủ điều kiện kinh doanh vận tải khách với tổng số tiền xử phạt 120 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện.

Từ đầu năm 2018 đến 5/6/2018, Thanh tra giao thông, Sở GTVT đã phát hiện, xử phạt 32 trường hợp sử dụng xe ô tô để đưa đón công nhân và học sinh không đủ điều kiện kinh doanh vận tải khách với tổng số tiền xử phạt 120 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện.

Các trường hợp trên vi phạm các quy định như: Xe không phù hiệu kinh doanh hoặc sử dụng phù hiệu kinh doanh không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp; xe không kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Một số lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Ông Hoàng Văn Bản, Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra giao thông, Sở GTVT cho biết: Các trường hợp sử dụng xe ô tô vận chuyển công nhân và học sinh không đủ điều kiện kinh doanh vận tải đã được Thanh tra giao thông phát hiện, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, qua theo dõi, tình trạng này vẫn tiếp diễn, theo chiều hướng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Một số khu công nghiệp (KCN) như: KCN Bá Thiện II, KCN Khai Quang chưa xây dựng điểm đón trả khách trong đường nội bộ khu công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chưa kiểm soát, quản lý xe đưa đón công nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT và TTATGT.

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế trên, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và thông báo cho các trường học, Ban Quản lý các KCN tỉnh những trường hợp vi phạm để tuyên truyền tới các em học sinh và công nhân không sử dụng dịch vụ của các nhà xe không đảm bảo điều kiện ATGT theo quy định.

Sở GD&ĐT chủ trì hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn bộ học sinh và các bậc phụ huynh không sử dụng dịch vụ của các nhà xe sử dụng ô tô không đủ điều kiện kinh doanh vận tải.

Ban Quản lý các KCN chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN khẩn trương bố trí điểm dừng đỗ phục vụ xe đón trả khách trong đường nội bộ các KCN, đảm bảo an toàn cho công nhân, nhân viên của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh vào tháng 10/2017. Tuyên truyền cho công nhân không ký hợp đồng, không sử dụng dịch vụ của các nhà xe sử dụng ô tô không đủ điều kiện kinh doanh vận tải.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, lực lượng chức năng, các xã, phương, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thúy Hường