Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng

07:06 | 17/06/2022
|

Trong những năm gần đây, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng tăng cao, không ít vụ việc phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án và gây thất thoát về kinh tế. Trước thực trạng đó, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý án tín dụng, ngân hàng.


Trong những năm gần đây, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng tăng cao, không ít vụ việc phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án và gây thất thoát về kinh tế. Trước thực trạng đó, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý án tín dụng, ngân hàng.

Những khó khăn, vướng mắc

Năm 2022, toàn tỉnh phải tổ chức thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng 186 việc với hơn 347,4 tỷ đồng, chiếm 3,64% về việc và 44,9% về tiền so với tổng số việc phải thi hành, trong đó, có 152 việc có điểu kiện thi hành.

Cán bộ Chi cục THADS thành phố Phúc Yên kiểm tra hồ sơ một vụ án liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Ảnh Trường Khanh

7 tháng đầu năm 2022 (tính từ tháng 11/2021-5/2022), các cơ quan THADS đã thi hành xong 31 việc với 130,7 tỷ đồng, đạt 20,3% về việc và hơn 44% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, tăng 12% về tiền so với cùng kỳ năm 2021.

Phần lớn số vụ việc đã thi hành xong do vận động, tuyên truyền, thuyết phục, không phải tiến hành cưỡng chế thu hồi tài sản. Nhiều việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã được chỉ đạo thi hành dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tất toán các khoản nợ đọng, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, góp phần lành mạnh hóa thị trường vốn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thi hành các khoản thu liên quan đến tín dụng, ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Số án chuyển kỳ sau còn nhiều; việc thi hành một số việc có giá trị lớn, phức tạp còn chậm tiến độ, kéo dài, một số vụ việc tín dụng ngân hàng đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản…

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do phần lớn các tổ chức, cá nhân liên quan (người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự nguyện thi hành án, tìm nhiều lý do, thủ đoạn chống đối, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

Một số hồ sơ thế chấp cho vay chưa đảm bảo đúng quy định dẫn đến những khó khăn trong xử lý tài sản thế chấp như: Diện tích đất thế chấp không đúng thực tế, tài sản có sự chồng lấn, hợp đồng chế chấp không bảo đảm, các loại tài sản thế chấp hình thành trong tương lai...

Một số quy định của pháp luật về THADS khi áp dụng vào thực tiễn còn nảy sinh bất cập, có những quy định chưa rõ ràng, gây khó khăn cho các cơ quan thi hành án.

Giải pháp căn cơ

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng cần sự nỗ lực của cơ quan thi hành án, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án và tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS giai đoạn 2021-2026. Cục THADS tỉnh và 9/9 chi cục THADS các huyện, thành phố thành lập Tổ chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, do đồng chí Cục trưởng, chi cục trưởng làm tổ trưởng.

Với phương châm “hướng về cơ sở”, các thành viên tổ chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng là nòng cốt trong việc tổ chức thi hành án, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chấp hành viên xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng có tính chất khó khăn, phức tạp, kéo dài.

Một trong những giải pháp căn cơ trong giải quyết án tín dụng ngân hàng là Cục THADS tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức đối thoại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc, thống nhất phương án xử lý đối với từng vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.

Từ năm 2021 đến nay, Cục THADS tỉnh đã tổ chức 2 cuộc đối thoại với hàng chục tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thống nhất giải quyết hàng trăm vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan THADS, tổ chức tín dụng, ngân hàng; sự phối hợp tích cực của các cơ quan tư pháp thì sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương có vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc THA nói chung và án tín dụng, ngân hàng nói riêng.

Kim Ngân